Zmluva o vytvoreni diela na obvjednavku 03-3033

Názov:Zmluva o vytvoreni diela na obvjednavku 03-3033
Rok:2022
Dátum uzatvorenia:18.3.2022
Dátum zverejnenia:18.3.2022
Dátum účinnosti:19.3.2022
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/03_2022/Autorská zmluva 03-2022.pdf PDF 203,64 kB