Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

24.8.2023
9.9.2023, 11:00
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov. Jeho súčasťou budú odborné prednášky, premietanie etnografických filmov, predvádzanie tradičnej výroby lekváru a múčnych jedál s ovocím, degustácia destilátov a kultúrny program.

11.8.2023
12.8.2023, 10:00 - 13.8.2023, 10:30
Dožinky v Turek Lúke

Podujatie približujúce tradičné spôsoby zberu úrody, spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a prehliadkou historických poľnohospodárskych strojov

1.6.2023
14.6.2023 - 18.6.2023
13.5.2023
15.5.2023 - 19.5.2023
Ľudová strava v Gasdovskom dvore

Interaktívme podujatie pre školy venované ľudovej strave a príprave tadičných múčnych jedál

14.3.2023
6.5.2023, 08:00 - 6.5.2023, 18:00
Kurz výroby píšťaly koncovky

Výroba najjednoduchšieho typu hranovej píšťaly, používaného v slovenskej ľudovej hudbeš

16.2.2023
29.4.2023, 09:00 - 29.4.2023, 16:00
Kurz tradičného rezbárstva

kurz pod vedením Dušana Budinského

30.3.2023
1.4.2023, 10:00
Nevšedné podoby prútia

Slovensko-české stretnutie košikárov spojené s výstavou a súťažou košikárskych výrobkov

14.3.2023
27.3.2023 - 31.3.2023
Veľká noc v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie venované jarnému zvykosloviu (jarné obchôdzky na Kvetnú a Smrtnú nedeľu, veľkonočné obdobie).

13.2.2023
18.2.2023, 09:00 - 25.2.2023, 17:00
Kurz košikárstva v Myjave

remeselné kurzy pod vedením košikárskho majstra Pavla Vrticha

9.2.2023
13.2.2023 - 17.2.2023
Fašiangy v gazdovskom dvore

interaktívne pre deti venované tradičným fašiangovým zvykom