Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

8.12.2019, 17:00
II. adventný koncert

koncert Ivana Ožváta a Lenky Šimkovej

1.12.2019, 17:00
I. adventný koncert – Nitria

koncert speváckeho zboru Nitria

25.11.2019 - 29.11.2019
Vianoce v Gazdovskom dvore

ýchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na zvyky v predvianočnom a vianočnom období

19.11.2019, 17:00 - 28.11.2019, 17:00
Ľudový odev myjavskej oblasti

výstava venovaná tradičnému odievaniu v centrálnej a západnej časti Myjavskej oblasti

14.10.2019 - 18.10.2019
Priadky v Gazdovskom dvore

interaktívne podujatie pre školy

12.10.2019, 07:00 - 12.10.2019, 12:00
Farmárske trhy

Trhy s lokálnymi produktami

5.10.2019
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

Interaktívne podujatie pre verejnosť zamerané na sezónne aktivity viažuce sa k ovocinárstvu, približujúce tradičné spôsoby a technológie spracovania jabĺk

20.9.2019 - 22.9.2019
Metodika výučby ľudového tanca 4

Trojdňový metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ

9.9.2019 - 13.9.2019
Varenie slivkového lekváru

podujatie pre deti zamerané na tradičnú stravu