Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

28.8.2019
20.9.2019 - 22.9.2019
Metodika výučby ľudového tanca 4

Trojdňový metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ

27.8.2019
9.9.2019 - 13.9.2019
Varenie slivkového lekváru

podujatie pre deti zamerané na tradičnú stravu

27.8.2019
7.9.2019, 11:00 - 7.9.2019, 18:00
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov

1.8.2019
17.8.2019, 19:00
7. Muziganské Priepasné

vystúpenie folklórnych kolektívov spojené s prezentáciou účastníkov letného hudobného a tanečného tábora v Priepasnom

2.7.2019
15.8.2019, 13:00 - 18.8.2019
Muziganská škola a škola tančenia

hudobný a tanečný tábor zameraný na interpretačné štýly z Horňácka

1.8.2019
10.8.2019 - 11.8.2019
Dožinky v Turej Lúke

podujatie približujúce tradičné spôsoby zberu úrody, spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a prehliadkou historických poľnohospodárskych strojov

15.5.2019
19.6.2019 - 23.6.2019
60. medzinárodný folklórny festival Myjava 2019

Medzinárodný folklórny festival CIOFF

23.4.2019
20.5.2019 - 24.5.2019
Ľudová strava

interaktívne podujatie pre deti a mládež

2.5.2019
9.5.2019, 10:00
Deti Štefánikovi

Program venovaný pamiatke M. R. Štefánika pripravený k 100. výročiu úmrtia generála M. R. Štefánika pre deti ZŠ, SŠ z Myjavy

18.4.2019
1.5.2019, 11:00 - 1.5.2019, 17:00
Otvorenie pasienkovej sezóny

interaktívne podujatie pre verejnosť