Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

13.5.2023
15.5.2023 - 19.5.2023
Ľudová strava v Gasdovskom dvore

Interaktívme podujatie pre školy venované ľudovej strave a príprave tadičných múčnych jedál

8.5.2023
15.5.2023 - 19.5.2023
Ľudová strava na Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti venované ľudovej strave a príprave tradičných múčnych jedál (perky, posúchy)

14.3.2023
6.5.2023, 08:00 - 6.5.2023, 18:00
Kurz výroby píšťaly koncovky

Výroba najjednoduchšieho typu hranovej píšťaly, používaného v slovenskej ľudovej hudbeš

28.4.2023
3.5.2023, 17:00 - 4.6.2023
Maľované svetlom

výstava fotografií tradičného odevu z Myjavy a okolia od umeleckého fotografa Matúša Horvátha

16.2.2023
29.4.2023, 09:00 - 29.4.2023, 16:00
Kurz tradičného rezbárstva

kurz pod vedením Dušana Budinského

30.3.2023
1.4.2023, 10:00
Nevšedné podoby prútia

Slovensko-české stretnutie košikárov spojené s výstavou a súťažou košikárskych výrobkov

14.3.2023
27.3.2023 - 31.3.2023
Veľká noc v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie venované jarnému zvykosloviu (jarné obchôdzky na Kvetnú a Smrtnú nedeľu, veľkonočné obdobie).

13.2.2023
18.2.2023, 09:00 - 25.2.2023, 17:00
Kurz košikárstva v Myjave

remeselné kurzy pod vedením košikárskho majstra Pavla Vrticha

9.2.2023
13.2.2023 - 17.2.2023
Fašiangy v gazdovskom dvore

interaktívne pre deti venované tradičným fašiangovým zvykom

14.3.2023
13.2.2023 - 17.2.2023
Fašiangy v gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na tradičné fašiangové zvyky z myjavskej oblasti, spojené s výučbou piesní a tancov typických pre najveselšie obdobie roka