Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

19.12.2018
23.12.2018, 17:00
IV. adventný koncert – komorný

vystúpenie komorného združenia Excess Quartet

6.12.2018
16.12.2018, 17:00
III. adventný koncert – zborový

koncert zboru Cantilena zo Senice

6.12.2018
9.12.2018, 17:00
II. adventný koncert – detský

Koncert detí z hudobného, tanečného a literárno-dramatického oddelenia Základnej umeleckej školy v Myjave

22.11.2018
2.12.2018, 17:00
29.10.2018
27.11.2018, 18:00
Obradová cestovina – "hrtánki"

Škola výroby tradičných obradových cestovín veľkonočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín

29.10.2018
26.11.2018 - 30.11.2018
Vianoce v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov základných a materských škôl zamerané na zvyky v predvianočnom a vianočnom období

19.11.2018
20.11.2018, 17:00 - 30.11.2018, 12:00
Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka

súkromná zbierka ľudových hudobných nástrojov z pozostalosti Kornela Duffeka z Piešťan, predstavujúca prierez ľudového inštrumentáru Slovenska

13.9.2018
12.10.2018 - 14.10.2018
Metodika ľudového tanca 3

Metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ

10.9.2018
6.10.2018 - 6.10.2018
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

interaktívne podujatie pre verejnosť zamerané na sezónne aktivity viažuce sa k ovocinárstvu, približujúce tradičné spôsoby a technológie spracovania jabĺk

30.8.2018
10.9.2018 - 14.9.2018
Varenie slivkového lekváru

interaktívne podujatie pre deti a mládež zamerané na tradičné spracovanie ovocia spojené s varením slivkového lekváru