Medzinárodné festivaly

Festivaly s medzinárodnou účasťou

7.6.2010
17.6.2010 - 20.6.2010
51. Medzinárodný folklórny festival Myjava 2010

51. Medzinárodný folklórny festival Myjava 17. - 20. 6. 2010