MYJAVA 2011 - 52. medzinárodný folklórny festival

MYJAVA 2011 - 52. medzinárodný folklórny festival

Termín: od 16.6.2011 do 19.6.2011

52. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2011 sa uskutoční v dňoch 16. - 19. júna 2011 za účasti domácich folklórnych kolektívov najmä zo západného Slovenka a kolektívov z Maďarska, Srbska, Ruska, Turecka, Čiernej Hory a Českej republiky.

Program festivalu si môžete stiahnuť na našej webstránke.

Miesto konania

amfiteáter Trnovce, Kultúrny dom Samka Dudíka Myjava, Nám. M.R.Štefánika Myjava, Gazdovský dvor v Turej Lúke, Múzeum SNR v Myjave

Organizátor

Mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Trenčiansky samosprávny kraj, SNM - Múzeum SNR v Myjave, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR