MYJAVA 2012 - 53. medzinárodný folklórny festival

MYJAVA 2012 - 53. medzinárodný folklórny festival

Termín: od 14.6.2012 do 17.6.2012

53. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2012 sa uskutoční v dňoch 14. - 17. júna 2012 za účasti domácich folklórnych kolektívov najmä zo západného Slovenka a kolektívov z Bulharska, Turecka, Lotyšska a Kosova.

Miesto konania

amfiteáter Trnovce, Kultúrny dom Samka Dudíka Myjava, Nám. M.R.Štefánika Myjava, Gazdovský dvor v Turej Lúke, Múzeum SNR v Myjave

Organizátor

Mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Trenčiansky samosprávny kraj, SNM - Múzeum SNR v Myjave, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR