Predveď sa (v) mestečku! 2014

Predveď sa (v) mestečku! 2014

Termín: od 21.6.2014, 19:30 do 21.6.2014, 21:30

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK

Partizánska 290/17 , 907 01 Myjava

 

pri príležitosti organizovania

 

Myjava 2014, 55. Medzinárodný folklórny festival

 

pozýva všetkých záujemcov do programu

 

Predveď sa (v) mestečku!

 

ktorý sa uskutoční v sobotu 21. 06. 2014 od 19:30 – 21:30  v mestečku MY-A-VY.

 

Je tu priestor nielen pre tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Predviesť sa môže každý, kto vyniká nejakou zaujímavou schopnosťou alebo netradičnou zručnosťou. Prezentovať sa môžu jednotlivci, dvojice, trojice, páry a iné zoskupenia a kolektívy. Môžu to byť improvizované výstupy ako aj kompozície v rôznych stupňoch štylizácie, pričom musia vychádzať z ľudových tradícií. Zúčastniť sa môžu aj folklórne súbory a skupiny, ktoré sa nedostali do programov v amfiteátri.

 

Organizátor:

-          si vyhradzuje právo na výber účinkujúcich, dĺžku jednotlivých programových čísel a ich poradie

-          zabezpečuje ozvučenie a technické prostriedky na prehrávanie hudobných médií

-          poskytuje voľný vstup na celý festival pre všetkých účinkujúcich prihlásených do 30. 04. 2014

-          nezabezpečuje ubytovanie, stravu ani cestovné náhrady

 

Účinkujúci:

-          musí poslať prihlášku najneskôr do 30. 04. 2014

-          môžu byť aj účastníci festivalu, ktorí sa prihlásia na mieste najneskôr do soboty 21. 06. 2014 do 16:00 a vyplnia záväznú prihlášku

-          si hudobný sprievod zabezpečuje sám – kapela, CD...

 

Záväznú prihlášku treba poslať najneskôr do 30. 04. 2014 na adresu:

 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave                                 alebo na e-mail:

Partizánska 290/17                                                            miroslav.hanak@ctk.tsk.sk

907 01 Myjava

 

 

 

 

            S pozdravom,

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. art. Miroslav Hanák

                                                                                          odborný pracovník

 

 

 

 

 

Informácie na č.: 034/621 32 52, 0918/968 706

Miesto konania

areál Trnovce - Mestečko MY-A-VY

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave