Predveď sa (v) mestečku!

Predveď sa (v) mestečku!

Termín: od 22.6.2013, 19:15 do 22.6.2013, 22:30

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK

Partizánska 290/17 , 907 01 Myjava

 

pri príležitosti organizovania

 

Myjava 2013, 54. Medzinárodný folklórny festival

 

pozýva všetkých záujemcov do programu

 

Predveď sa (v) mestečku!

 

ktorý sa uskutoční v sobotu 22. 06. 2013 od 19:15 – 22:30  v mestečku MY-A-VY.

 

Je tu priestor nielen pre tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Predviesť sa môže každý, kto vyniká nejakou zaujímavou schopnosťou alebo netradičnou zručnosťou. Prezentovať sa môžu jednotlivci, dvojice, trojice, páry a iné zoskupenia a kolektívy. Môžu to byť improvizované výstupy ako aj kompozície v rôznych stupňoch štylizácie, pričom musia vychádzať z ľudových tradícií. Zúčastniť sa môžu aj folklórne súbory a skupiny, ktoré sa nedostali do programov v amfiteátri.

 

Organizátor:

-          si vyhradzuje právo na výber účinkujúcich, dĺžku jednotlivých programových čísel a ich poradie

-          zabezpečuje ozvučenie a technické prostriedky na prehrávanie hudobných médií

-          poskytuje voľný vstup na celý festival pre všetkých účinkujúcich prihlásených do 30. 04. 2013

-          nezabezpečuje ubytovanie, stravu ani cestovné náhrady

 

Účinkujúci:

-          musí poslať prihlášku najneskôr do 30. 04. 2013

-          môžu byť aj účastníci festivalu, ktorí sa prihlásia na mieste najneskôr do soboty 22. 06. 2013 do 17:00 a vyplnia záväznú prihlášku

-          si hudobný sprievod zabezpečuje sám – kapela, CD...

 

Záväznú prihlášku treba poslať najneskôr do 30. 04. 2013 na adresu:

 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave                                 alebo na e-mail:

Partizánska 290/17                                                            miroslav.hanak@ctk.tsk.sk

907 01 Myjava

 

Zároveň majú účinkujúci možnosť predstaviť sa v ďalších programoch, ktoré sa konajú v sobotu 22. 06. 2013 na Nám. M. R. Štefánika:

09:00-12:00 Maratón ľudových piesní (pokus o slovenský rekord)

10:30-12:00 Prehliadka krojov (krojovaný sprievod mestom)

 

Informácie na č.: 034/621 32 52, 0918/968 706

Miesto konania

areál Trnovce - Mestečko MY-A-VY

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave