4. adventný koncert

4. adventný koncert

Termín: 18.12.2016, 17:00

Cantilena je združenie záujemcov o zborový spev, ktoré v súčasnom období pracuje ako amatérske vokálne teleso pri Mestskom kultúrnom stredisku v Senici ako Spevácky zbor mesta Senica. Celú svoju činnosť finančne zabezpečuje z prostriedkov mesta Senica, ďalej od sponzorov, z grantov, z príspevkov samotných členov a Občianskeho združenia Cantilena, ktoré organizačne a ekonomicky celú činnosť speváckeho zboru riadi.

Spevácky zbor vznikol v roku 1971. V roku 1976  sa zbor rozšíril až na osemdesiat členov hlavne z radov učiteľov škôl senického okresu, speváckych zborov Myjava a Skalica. Prijal názov  MZUOS – Miešaný zbor učiteľov okresu Senica. V roku 1984 sa počet zredukoval na päťdesiat členov a začal pracovať pod  názvom CANTILENA.   Prvým dirigentom bol pedagóg PhDr. Andrej Švoňava. V roku 1973  zbor prevzal profesor dirigovania na AMU v Bratislave,  doc. PhDr. Jozef Potočár (1920 – 2002). Počas jeho vedenia sa zbor zaradil  medzi popredné amatérske telesá  na Slovensku. Od roku 1998  zbor dirigovala  Mgr. Viera Gáliková až do roku 2014. Od roku  2014 zbor diriguje a po umeleckej stránke vedie Mgr. art. Jozef Chabroň – zbormajster SF Bratislava. Druhou dirigentkou je Mgr. Viera Gáliková. Cantilena  od roku 1987 pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku v Senici ako Spevácky zbor mesta Senica. Cantilena počas svojho účinkovania uskutočnila stovky rôznych podujatí  a koncertných vystúpení doma i v zahraničí. Doteraz koncertovala na festivaloch, súťažiach a samostatných recipročných vystúpeniach v šestnástich krajinách Európy a na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Ankare.

Poslaním zboru je šírenie zborového  umenia na súťažiach, festivaloch, koncertných vystúpeniach doma i v zahraničí, realizácia vianočných koncertov  a organizovanie medzinárodných festivalov zborového spevu v Senici, Šaštíne a Skalici.

Repertoárovo zbor čerpá predovšetkým zo slovenskej národnej tvorby a z vrcholných diel svetovej kultúry. Vo svojom repertoári zahŕňa tvorbu autorov období od polyfónie až po vokálnu tvorbu 21. storočia. Kmeňový repertoár zboru tvorí cez 200 skladieb a upravených ľudových piesní.

Dirigent: Mgr. art. Jozef Chabroň

Vedenie zboru: Anna Klempová – org. vedúca,  Otto Repa, Ing.Vladimír Švec, Marta Buriánová st.

Police Brass Quintet Bratislava je komorné teleso ministerstva vnútra SR, zložené zo sólistov hudby Ministerstva vnútra SR. Vzniklo v roku 1998 a počas doterajšej existencie absolvovalo rad úspešných vystúpení a koncertov, na ktorých sa prezentovalo dielami rôznych autorov. Repertoár telesa pozostáva z  diel starých majstrov od obdobia baroka, cez klasicizmus až po súčasných domácich a svetových skladateľov. Interpretuje aj populárnu hudbu aranžovanú pre svoje nástrojové obsadenie.

Trúbky: Róbert Sedláček, Václav Verner

Trombón: Ľuboš Karaffa

Lesný roh: Juraj Ofúkaný

Tuba: Juraj Blaha

Vstupné na koncert je dobrovoľné.

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Zabezpečuje

CTK v Myjave a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave