Adventný harfový koncert

Adventný harfový koncert

Termín: od 15.12.2013, 17:00 do 15.12.2013

Účinkuje Mária Kmeťková - harfa, Nina Sivošová - flauta, Pavol Bereza - gitara

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave