Bohumil Smejkal 75

Bohumil Smejkal 75

Termín: 19.12.2010 Poznámka k termínu

Štvrtý adventný koncert  venovaný profesorovi Bohumilovi Smejkalovi (1935 - 2009) sa uskutoční 19. decembra 2010 o 17. hod. v Evanjelickom chráme Božom v Myjave. Predstaví sa Československé komorné duo v zložení: Pavel Burdych - husle a Zuzana Berešová - klavír.

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. v Myjave