Deň sliviek 2012

Termín: 15.9.2012

Program:

stodola

11.00   Otvorenie podujatia   

            1. blok

            MANDEUKA (študentský film) - Šimon Horna

             téma: Tradičné sušenie ovocia (Mgr. Pavol Michalička)

            O pijatike – ĽH Petra Obucha z Piešťan

11.50   2. blok

             KINO SVET (študentský film)- Marek Janičík

            téma: Súčasné sušenie ovocia z vlastnej produkcie (Viliam Harušťák)

            Žartovné – ĽH Petra Obucha z Piešťan

12.50      3. blok

STRAŠIAK (študentský film)- Harri Gavendová

            téma: Bezpečnosť zdravia pri práci (Mgr. David Pavlíček – žartovné školenie)

            Vinaři a hasičky – FS Kunovjan z Uherského Hradište (ČR)

 

Sprievodné podujatia:

stodola

13.00 - 17.00  Koštovka páleného v stodole (ochutnávka rôznych

                        druhov destilátov) - Zväz záhradkárov z Turej Lúky

dvor

13.00 - 17.00  Tradičné varenie lekváru - FSk Kýčer z Turej Lúky

                          Pečenie „trnkových pjér“ – Únia žien z Podbranča

                          Varenie „slifkových gulí“ – Cirkevný zbor ECAV v Turej Lúke

                          Varenie „pukanských párancov“, Brezovských varených cesteníc

                         a iných slivkových špecialít...

                         Škola varenia pre deti

                         

Hrá:                  ĽH Petra Obucha z Piešťan

Miesto konania

Turá Lúka - Gazdovský dvor

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc n.o., Mesto Myjava