Deň sliviek 2015

Termín: 12.9.2015

Program

Cirkevná škola pri evanjelickom zbore v Turej Lúke

11.30    Pestovať a spracovávať! – praktický seminár na rôzne témy s odbornou garanciou Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD.

Téma 1 :  Teoretické základy oddeľovania liehu z kvasov  (Doc. Ing. Jaroslav Longauer, PhD.)

Téma 2 :  Legislatívna stránka pestovateľského pálenia (Ing. Jozef Válek)

Téma 3 :  Preškoľovanie páleničiarov a záujemcov o pálenie s prihliadnutím na hodnotenie destilátov (Ing. Radko Jurák)

               Diskusia

 

Stodola

11.00                 Otvorenie podujatia

11.10 –  11. 40    Film o tradičných remeslách v Starej Turej  a Kunoviciach –  Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach  (Šimon Horna, Marek, Janičík a Peter Kováč)

11.50 – 15.00      MZ Kúcané z Kútov a Heligonkári z Prietrže

 

 

Sprievodné podujatia:

stodola

11.00 – 18.00   Koštovka páleného v stodole (ochutnávka rôznych druhov destilátov) - Zväz záhradkárov z Turej Lúky

15.00 – 18.00   Riadená degustácia (Jaroslav Obuch)

                       

dvor a jeho okolie

11.00 - 18.00  Tradičné varenie lekváru – FSk Kýčer z Turej Lúky

                      Varenie „slifkových gulí“ – Cirkevný zbor ECAV v Turej Lúke

                      Varenie „pukanských párancov“, brezovských varených „cesteníc“, pečených „koblíh“, rôznych ovocných koláčov a iných slivkových špecialít...

 

11.00 -  18.00   Škola varenia pre deti

 

11.00 -  18.00   Ovocná tržnica

                         

Hudobný sprievod:  Heligonkári z Prietrže

Miesto konania

Gazdovský dvor, Myjava - Turá Lúka

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc