Deň sliviek

Termín: 13.9.2014

Cirkevná škola pri evanjelickom zbore v Turej Lúke

11.30    Úvodná prednáška: Príprava ovocných kvasov pre pestovateľské pálenie (Ing. Ján Balog).

12.30   Koreferáty k hlavnej téme (Ing. Julius Forsthoffer, Ľubomír Mikič).

            Diskusia.

 

Stodola

11.00    Otvorenie podujatia.

11.10   Film o pálení, páleniciach a páleníkoch – Jak vypít trnku.   

           

11.40 – 15.00  MFSk Škrupinka (Trenčín), CM Kyjovánek (Kyjov, ČR).

 

15.00    Filmárovce – študentský film (Kristína Klimeková).

 

Sprievodné podujatia:

stodola

11.00 – 18.00   Koštovka páleného v stodole (ochutnávka rôznych

                         druhov destilátov) - Zväz záhradkárov z Turej Lúky.

13.00 – 15.00   Riadená degustácia (Jaroslav Obuch).

                       

dvor a jeho okolie

11.00 - 18.00  Tradičné varenie lekváru – FSk Kýčer z Turej Lúky.

                      Varenie „slifkových gulí“ – Cirkevný zbor ECAV v Turej Lúke.

                      Varenie „pukanských párancov“, brezovských varených „cesteníc“.

                      pečených „koblíh“, rôznych ovocných koláčov a iných slivkových špecialít.

 

11.00 -  18.00   Škola varenia pre deti.

 

11.00 -  18.00   Ovocná tržnica.

                         

Hudobný sprievod:     CM Kyjovánek (Kyjov, ČR).

                                ĽH Krajnanská muzika (Krajné).

Miesto konania

Gazdovský dvor a Cirkevná škola pri evanjelickom zbore, Myjava - Turá Lúka

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Mesto Myjava