Digitálna mapa tradičnej kultúry

Digitálna mapa tradičnej kultúry

Termín: 28.4.2015, 17:00

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu projektu

DIGITÁLNA MAPA tradičnej kultúry

28. 4. 2015 o 17.00 h v spoločenskej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave.

Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007 - 2013 a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rovzoja.

Miesto konania

Spoločenská sála Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Slovácke muzeum v Uherském Hradišti