Dni sliviek

Dni sliviek

Termín: od 8.9.2018, 11:30 do 8.9.2018, 18:00

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov. Jeho súčasťou budú odborné prednášky, premietanie etnografických filmov, predvádzanie tradičnej výroby lekváru a múčnych jedál s ovocím, degustácia destilátov a kultúrny program.

 

PROGRAM

.

Zborová sieň v evanjelickej fare v Turej Lúke

11.30                Čo nového v pestovateľskom pálení – praktický seminár na rôzne témy s odbornou garanciou Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD.

Diskusia

Stodola

11.00                Otvorenie podujatia

11.10 – 11.25    Etnografický film

11.30 – 12.45    Predstavenie účinkujúcich: ĽH Mlynári z Trenčína a Heligonkári z Prietrže

12.50 – 13.00    Etnografický film

13.10 – 15.00    ĽH Mlynári z Trenčína a Heligonkári z Prietrže

 

 

Sprievodné podujatia

Stodola

11.00 – 18.00    Koštovka páleného v stodole - ochutnávka rôznych druhov destilátov (Zväz záhradkárov z Turej Lúky)

 

Dvor a jeho okolie

15.00 – 18.00    Riadená degustácia (Jaroslav Obuch)

11.00 - 18.00     Tradičné varenie lekváru (FSk Kýčer z Turej Lúky)

Varenie slifkových gulí (Cirkevný zbor ECAV v Turej Lúke)

Varenie pukanských párancov, pobedimských slivkových dobrôt,

                        pečených koblíh, rôznych ovocných koláčov a iných slivkových špecialít

11.00 -  18.00    Škola varenia pre deti

11.00 -  18.00    Ovocná tržnica         

               

Hrajú:               ĽH Mlynári z Trenčína a Heligonkári z Prietrže

 

 

Gazdovský dvor 10. – 14. 09. 2018

Varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ktoré je  spojené s rozprávaním o ovocinárskych tradíciách na kopaniciach, školou tanca, spevu a s tradičným občerstvením pre deti ZŠ, MŠ.

 

 

Podujatie pripravili a finančne podporili:

 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave,  OvZP TSK

Mesto Myjava

Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o.

Trenčiansky samosprávny kraj

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Miesto konania

Gazdovský dvor, Myjava-Turú Lúka

Zabezpečuje

CTK v Myjave