Dni sliviek

Dni sliviek

Termín: od 12.9.2020, 11:00 do 12.9.2020, 18:00

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov. Jeho súčasťou budú odborné prednášky, premietanie etnografických filmov, predvádzanie tradičnej výroby lekváru a múčnych jedál s ovocím, degustácia destilátov a kultúrny program.

.

.

.

.

PROGRAM

Stodola

11.00                Otvorenie podujatia

11.10 – 11.20    Etnografický film Gajdy a gajdošská tradícia

11.25  – 11.30    Etnografický film Terchovská muzika

11.30 – 13.00    Dostatok, či nedostatok ovocia a jeho vplyv na pálenie – praktický seminár na

rôzne témy s odbornou garanciou Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD

Diskusia

13.00 – 13.10    Etnografický film Rífová píšťala

13.15 – 13.25    Etnografický film Fujara

13.30 – 18.00    ĽH FSk Kýčer z Turej Lúky

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA     

 

Dvor a jeho okolie

11.00 – 18.00    Tradičné varenie lekváru – FSk Kýčer z Turej Lúky

11.00 – 18.00    Škola varenia pre deti

11.00 – 18.00    Varenie „slifkových gulí“ (Cirkevný zbor ECAV v Turej Lúke)

Varenie pukanských párancov, pobedimských slivkových dobrôt,

                        pečených koblíh, rôznych ovocných koláčov a iných slivkových špecialít

Koštovka páleného (SZZ Turá Lúka)

11.00 – 18.00    Ovocná tržnica

15.00 – 18.00    Riadená degustácia (Jaroslav Obuch)

 

Hrajú: Heligonkári z Prietrže

 

Gazdovský dvor 14. – 18. 09. 2020

Varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ktoré je  spojené s rozprávaním o ovocinárskych tradíciách na kopaniciach, školou tanca, spevu a s tradičným občerstvením pre deti ZŠ, MŠ, SŠ.

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

logo fpu

Miesto konania

Gazdovský dvor Turá Lúka

Organizátor

CTK v Myjave, mesto Myjava, Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc