Dni sliviek 2016

Dni sliviek 2016

Termín: 10.9.2016

Srdečne vás pozývame na podujatie Dni sliviek, ktoré sa uskutoční dňa 10. septembra 2016 v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Návštevníci môžu ochutnať rôzne druhy destilátov, byť svedkami varenia slivkového lekváru či slivkových gúľ a zúčastniť sa školy varenia nielen pre deti. V rámci hlavného programu budú pripravené odborné prednášky o správnej príprave ovocného kvasu, o výrobe pestovateľských destilátov a s tým súvisiaca legislatíva, premietanie etnografických filmov a kultúrny program. Program podujatia je nasledovný:

Zborová sieň v evanjelickej fare v Turej Lúke

11.30      Pestovať a spracovávať!

Praktický seminár na rôzne témy s odbornou garanciou Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD.

Téma 1:  Zásady správnej prípravy ovocného kvasu – najčastejšie chyby pri jeho príprave  (Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD.)

Téma 2:  Pálenie a s tým súvisiaca legislatíva (Ing. Radko Jurák)

Diskusia

Stodola

11.00              Otvorenie podujatia

11.10 – 11.35    Etnografický film

11.45 – 12.45    Predstavenie účinkujúcich

12.50 – 13.35    Etnografický film

13.40 – 15.00    ĽH FSk Kýčer z Turej Lúky a Heligonkári z Prietrže

 

Sprievodné podujatia:

Stodola

11.00 – 18.00   Koštovka páleného v stodole (ochutnávka rôznych druhov destilátov) - Zväz záhradkárov z Turej Lúky                     

Dvor a jeho okolie

15.00 – 18.00   Riadená degustácia (Jaroslav Obuch)

11.00 – 18.00  Tradičné varenie lekváru – FSk Kýčer z Turej Lúky

                          Varenie „slifkových gulí“ – Cirkevný zbor ECAV v Turej Lúke

                            Varenie „pukanských párancov“, brezovských varených „cesteníc“,

                            pečených „koblíh“, rôznych ovocných koláčov a iných slivkových špecialít...

11.00 – 18.00   Škola varenia pre deti

11.00 – 18.00   Ovocná tržnica

Hudobný sprievod:  ĽH FSk Kýčer z Turej Lúky a Heligonkári z Prietrže

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

logo Fond pre podporu umenia

Miesto konania

Gazdovský dvor

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK * Mesto Myjava * Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o. * Trenčiansky samosprávny kraj