Dni sliviek

Dni sliviek

Termín: od 9.9.2017, 11:30 do 9.9.2017, 18:00

.

.

.

.

.

.

PROGRAM

Zborová sieň v evanjelickej fare v Turej Lúke

11.30 Čo nového v pestovateľskom pálení – praktický seminár na rôzne témy s odbornou
garanciou Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD. Jednotlivé témy povedú: Ing. Radko Jurák
a Jozef Válek.

Stodola
11.00 Otvorenie podujatia
11.10 – 11.25 Etnografický film - Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny
11.30 – 12.45 Predstavenie účinkujúcich
12.50 – 13.00 Študentský film, „Výnimoční“
13.10 – 15.00 Cimbálová muzika Pajtáš z Česka a Heligonkári z Prietrže

.

Sprievodné podujatia:
Stodola
11.00 – 18.00 Koštovka páleného v stodole – ochutnávka rôznych druhov destilátov

(Zväz záhradkárov z Turej Lúky)

Gazdovský dvor
15.00 – 18.00 Riadená degustácia (Jaroslav Obuch)
11.00 - 18.00 Tradičné varenie lekváru (FSk Kýčer z Turej Lúky)
Varenie „slifkových gulí“ (Cirkevný zbor ECAV v Turej Lúke)
Varenie „pukanských párancov“, pobedímskych slivkových dobrôt,
pečených „koblíh“, rôznych ovocných koláčov a iných slivkových špecialít
11.00 - 18.00 Škola varenia pre deti
11.00 - 18.00 Ovocná tržnica

Hudobný sprievod: Cimbálová muzika Pajtáš z Česka a Heligonkári z Prietrže

Gazdovský dvor 11. – 14. 09. 2017
Varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ktoré je spojené s rozprávaním o ovocinárskych
tradíciách na kopaniciach, školou tanca, spevu a s tradičným občerstvením pre deti ZŠ, MŠ.

.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

logo Fond pre podporu umenia

Miesto konania

Gazdovský dvor Myjava-Tura Lúka

Organizátor

CTK v Myjave

Fotogaléria

10 fotografií

Súvisiace video