Dni sliviek

Dni sliviek

Termín: 9.9.2023, 11:00

Miesto konania

Gazdovský dvor Turá Lúka

Zabezpečuje

Viera Feriancová

Organizátor

CTK v Myjave