Dni slivovice

Dni slivovice

Termín: od 9.4.2010 do 10.4.2010

Program konferencie:

1. deň, piatok 9. 4. 2010

 

15.30 - 16.00 h          Registrácia účastníkov              

16.00 - 16.30 h          Otvorenie prvého dňa konferencie

                                          1. blok - téma: ...ako tečú pesničky... tradičná výroba alkoholu  na Trenčiansku    (vernisáž výstavy)

16.30  -  17.10 h          Pálenôčka dobrá strova (ĽH FS Zobor)

 

17.15 - 19.00              2. blok - témy: KOTLÍK (Anna Cáfalová - čítanie zo Zuzky Zgurišky) 

                                    Ogaři pálíja Dareband ze Vsetína a Jiří Severin

                                   Ako sa vyrába symbol tohto kraja ( Štefan Holič)

                                Sklenulienka sklenená... ĽH FS  Zobor

 

19.00 - 19.30              Prestávka

 

19.30 - 20.30             3. blok - témy: Mijafské šenki 1920 - 1950 (Mgr. Viera Feriancová)

                                   Všeho do kvasu Dareband ze Vsetína a Jiří Severin

                                   Záver prvého dňa konferencie, Hranie na počúvanie ĽH FS Zobor

                                 

2. deň, sobota 10. 4 . 2010

11.00 - 11.30           Registrácia účastníkov

11.30 - 13.10             Otvorenie druhého dňa konferencie

                                     4. Blok - témy: Krnačky (študentský film)

                               Veselá vdova Divadelný súbor J. M. Hurbana Brezová pod Bradlom

Alkohol v ľudovej piesni (Mgr. Peter Obuch)

                               S pondelka ja slivovičku pijem... Folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky

Tradíciou k vlastenectvu - humoreska (Doc. Ján Blaho a PhDr. Peter Michalovič)

Na ulici Divadelný súbor J. M. Hurbana Brezová pod Bradlom

13.10 - 14.00            Prestávka - Záboje  (Folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky) 

  

14.00 - 15.00                            5. blok - témy: Šak si ti len slivovička dobrí ljek... ĽH Petra Obucha z Piešťan

Slivovica a jej miesto v živote starích mijafcov (Krst knihy)

Myjava a slivovica (Anna Cáfalová, Marián Cáfal - čítanie z knihy I.)

Dochtor Divadelný súbor J. M. Hurbana Brezová pod Bradlom

 

15.00 - 16.00               Prestávka - Divadlo Commedia - Pastier

                                          

16.00 -  17.40            6. blok - témy: Myjava a slivovica ( Anna Cáfalová, Marián Cáfal - čítanie z knihy II.)

                Ako sa pije v Bystrici (študentský film)

                                               Smrt Divadelný súbor J. M. Hurbana z Brezovej pod Bradlom

Zákon a slivovica (Jaroslav Viselka - veselé príhody financov)

                                     Moderná technika a stará slivovica alebo Kinder Schnapi Überraschung ( Dr. Helmut Schnaps - Hamburg a Ing. Henrzych

                                     Otiepkowicz - Zakopané)  

 

17.40 - 18.00                            Prestávka - ĽH Kýčer

                                  

18.00 - 19.10           7. blok - témy: Nevyhnutnosť abstinencie I. Abusus z Vrbového

Na salaši Divadelný súbor J. M. Hurbana Brezová pod Bradlom

                                Nevyhnutnosť abstinencie II. Abusus z Vrbového

Ukončenie konferencie, Hranie na počúvanie ĽH Petra Obucha

 

Sprievodné podujatia konferencie 9.-10. 4. 2010:

Koštovka páleného v stodole (ochutnávka rôznych druhov regionálnych destilátov).

 

Degustátorské workshopy ( skúsení miestni odborníci prezradia záujemcom tajomstvá  správnej degustácie a tiež odborne posúdia  kvalitu prineseného destilátu, na želanie vám ho kvalitatívne ohodnotia  a poradia ako zlepšiť vaše schopnosti „páleníka").

 

... ako tečú pesničky... tradičná výroba alkoholu na Trenčiansku. Výstava venovaná tradíciám a rôznym spôsobom pálenia a výroby domácich destilátov.

 

 

Zmena programu vyhradená!

Miesto konania

Gazdovský dvor, Turá Lúka

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK, Mesto Myjava, Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o.

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK, Slovácke muzeum v Uherském Hradišti, p.o., Trenčianske múzeum v Trenčíne, OvZP TSK, Obec Vlčnov v spolupráci s Mestom Myjava a Rozvojom cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o.

Fotogaléria

8 fotografií