Dobrá novina

Dobrá novina

Termín: 5.12.2010, 17:00

Srdrečne Vás pozývame na druhý adventný koncert, ktorý sa uskutoční 5. decembra 2010 v Evanjelickom chráme Božom v Myjave. Predstavia sa: detský folklórny súbor Iskerka z Brezovej pod Bradlom a Myjavskí mládežníci - deti Cirkevného zboru E. C. A. V. v  Myjave.

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK, Cirkvený zbor Evanjelickej cirvi a. v. v Myjave