Dožinky v Turej Lúke

Dožinky v Turej Lúke

Termín: od 12.8.2023, 10:00 do 13.8.2023, 10:30

PROGRAM

Sobota 12. 8. 2023

TURÁ LÚKA

10.00     Dožinkový jarmek

Názorné ukážky výroby a predaj ľudovoumeleckých výrobkov

10.00     Jak od babičky

Ochutnávka tradičných jedál

13.00     Koštovka páleného

Ochutnávka destilátov

15.00     Dožinkový sprievod obcou

PADELKY

10.00     Aktivity pre deti

Tradičné detské ihrisko, mini farma, jazdenie na koňoch

Výstava historických poľnohospodárskych strojov

10.30     Kosí Jano, mláti Palo

Ukážky tradičnej žatvy a mlatby

Účinkujú FSk Kýčer z Turej Lúky, FSK Kopa z Myjavy

Súťaž v kosení

11.00     Detské tvorivé dielne

Gurmánske hody

Ochutnávka poľovníckych špecialít

12.30     De sme žali, tu sme žali

Školička spevu a tanca

13.00     Odovzdanie ocenenia CTK v Myjave

za prínos v oblasti rozvoja tradičnej kultúry

13.10     Na poli vrtkí a v tanci hybkí

DFS Kopaničiarik z Myjavy

FSk Lanšper zo Závodu

14.30     Príprava dožinkových vencov

19.00     Dožinková zábava

Hrá ĽH FS Kopaničiar z Myjavy

GAZDOVSKÝ DVOR

10.00     Koncert DH Myjavci

15.30     Odovzdanie dožinkových vencov

16.00     Tradičné pohostenie – oldomáš

                Dožinkové posedenie

Hrajú DFS Kopaničiarik zo ZUŠ Myjava a FSk Lanšper zo Závodu

 

Nedeľa 13. 8. 2023

EVANJELICKÝ KOSTOL A. V. V TUREJ LÚKE

9.30        Služby Božie v Turej Lúke

Dožinková krojová slávnosť s poďakovaním za žatvu

Účinkujú FSk Sobotište a FSk Kýčer z Turej Lúky

               

Fotografie, zvukový a obrazový záznam z tohto podujatia zhotovený organizátormi bude použitý na archivačné, odborné, propagačné a reklamné účely.

Zmena programu vyhradená.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Miesto konania

Gazdovský dvor Turá Lúka a Padelky

Zabezpečuje

Eva Čmelová

Organizátor

Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o.; PZ Turá Lúka a CTK Myjava, OvZP TSK