Dožinky v Turej Lúke

Dožinky v Turej Lúke

Termín: od 14.8.2010 do 14.8.2010

PROGRAM

 

Sobota 14. 8. 2010

 

TURÁ LÚKA

 

10.00  Dožinkový jarmok

            názorné ukážky výroby a predaj ľudovoumeleckých výrobkov

 

10.00  Koncert dychovej hudby Myjavci

 

13.00  "Jak ot babičky..."

            ochutnávka tradičných jedál

            

15.00  Dožinkový sprievod obcou

 

 

PADELKY

pole nad Gazdovským dvorom

 

10.00  Jazdenie na koňoch

                      

10.00  Výstava historických i súčasných poľnohospodárskych strojov

           exponáty z Gazdovského dvora a Poľnohospodárskeho družstva Turá Lúka

 

10.30  Kosí Jano, mláti Palo...

           ukážky tradičnej žatvy a mlatby, súťaž v kosení

 

11.00  Ukážky tradičných remesiel

 

11.00  Detské tvorivé dielne

 

11.00  Gurmánske hody 

           ochutnávka poľovníckych špecialít

 

11.30  Ukážky westernového jazdenia

 

12.30  "De sme žali, tu sme žali..."

            školička spevu, vyučujú deti z DFS Kopaničiarik z Myjavy

            

12.45  Odovzdanie ocenenia CTK v Myjave

           za prínos v oblasti rozvoja tradičnej kultúry

 

13.00  "Na poli vrtkí a f tanci hipkí..."

             vystúpenie folklórneho súboru Krajnanec z Krajného a Myjavských heligonkárov

 

14.30  Príprava dožinkového venca

 

 

GAZDOVSKÝ DVOR

 

13.00  Koštovka páleného

           ochutnávka destilátov

 

15.30  Odovzdanie dožinkových vencov

 

16.00  Tradičné pohostenie po poslednej žatve

           tanečná škola s výučbou tanečných hier domácimi folklórnymi kolektívmi

 

17.00  Dožinková zábava

           do tanca a na počúvanie hrá ľudová hudba FS Krajnanec z Krajného

 

 

Nedeľa 15. 8. 2010     

 

EVANJELICKÝ KOSTOL A. V.

 

9.30    Služby Božie v Turej Lúke

           dožinková krojová slávnosť s poďakovaním za žatvu

Miesto konania

Turá Lúka - Padelky; Gazdovský dvor

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK, Mesto Myjava, Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o.

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK, Mesto Myjava, Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o.

Fotogaléria

10 fotografií