Dožinky v Turej Lúke

Dožinky v Turej Lúke

Termín: od 1.8.2020, 10:00 do 2.8.2020

Podujatie ZRUŠENĚ

Miesto konania

Myjava-Turá Lúka

Organizátor

Mesto Myjava, CTK Myjava, OvZP TSK a Poľovnícke združenie Turá Lúka