Dožínky v Turej Lúke

Dožínky v Turej Lúke

Termín: od 12.8.2017 do 13.8.2017

Sobota 12. 8. 2017

TURÁ LÚKA

10.00 Dožinkový jarmek – názorné ukážky výroby a predaj ľudovoumeleckých výrobkov

         Koncert DH Myjavci

10.00  Jak od babičky – ochutnávka tradičných jedál

15.00 Dožinkový sprievod obcou

PADELKY

10.00  Aktivity pre deti – Jazdenie na koňoch, kynológia, sokoliari, lukostreľba, streľba zo vzduchovky ...

          Výstava historických i súčasných poľnohospodárskych strojov       

10.30  Kosí Jano, mláti Palo – Ukážky tradičnej žatvy a mlatby, súťaž v kosení

          FSk Kýčer z Turej Lúky, FSK Kopa z Myjavy

11.00  Detské tvorivé dielne

          Gurmánske hody  

          Ochutnávka poľovníckych špecialít

12.15  De sme žali, tu sme žali – Školička spevu a tanca

          Učí Veronika Zgurišová, Ladislav Konečník a  FS Kopaničiar z Myjavy

13.00  Odovzdanie ocenenia CTK v Myjave za prínos v oblasti rozvoja tradičnej kultúry

13.15  Na poli vrtkí a v tanci hybkí

          FSk Konopa z Dohňan

          FS Kopaničiar z Myjavy

14.30  Príprava dožinkového venca

19.00  Dožinková zábava, hrá ĽH Šramel

GAZDOVSKÝ DVOR

13.00  Koštovka páleného, chutnávka destilátov

15.30  Odovzdanie dožinkových vencov

16.00  Tradičné pohostenie – oldomáš, Zábava s folklórnymi kolektívmi pri tanečných hrách

17.00  Dožinkové posedenie (Hrá ĽH FS Kopaničiar)

Nedeľa 13. 8. 2017     

EVANJELICKÝ KOSTOL A. V.

9.30  Služby Božie v Turej Lúke, Dožinková krojová slávnosť s poďakovaním za žatvu    

FSk Kýčer z Turej Lúky

FSk Záriečanka zo Záriečia       

 

Miesto konania

Myjava-Turá Lúka

Zabezpečuje

mesto Myjava a CTK v Myjave