Dožínky v Turej Lúke

Dožínky v Turej Lúke

Termín: od 13.8.2016 do 14.8.2016

Nadregionálne podujatie pre verejnosť prezentujúce tradičnú kultúru zamerané na ukážky žatvy a agrárnych postupov od najstarších po súčasné, ako aj nástrojov a typických typických mechanizmov priamo súvisiacich so žatvou a tradičným poľnohospodárstvom. Súčasťou sú Služby Božie s poďakovaním za úrodu, školička tanca a spevu, tvorivé dielne pre deti, jazda na koňoch, ľudová zábava a mnoho ďalšieho. Program podujatia v prílohe.

Miesto konania

Myjava-Turá Lúka

Zabezpečuje

mesto Myjava a CTK v Myjave