Dožinky v Turej Lúke a Oslava novej úrody 2013

Dožinky v Turej Lúke a Oslava novej úrody 2013

Termín: od 10.8.2013 do 11.8.2013

Dožinky v Turej Lúke je podujatie zamerané na revitalizáciu tradičnej poľnohospodárskej žatvy členmi folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky a folklórneho súboru Kopa z Myjavy. V rámci kultúrneho programu sa návštevníkom predstavia folklórny súbor Lusk z Krakovian a detský folklórny súbor Kopaničiarik z Myjavy. Ako každý rok i teraz bude možnosť ochutnať rôzne regionálne kulinárske špeciality. Sobotu uzavrie Dožinková zábava v Padelkoch, ktorú oragnizuje Poľovnícke združenie v Turej Lúke a bude na nej hrať hudobná skupina Borovnienka z Lančára.  Poduajie končí nedeľňajšími Službami Božimvy v Evanjelickom kostole a. v. v Turej Lúke

Miesto konania

Turá Lúka

Organizátor

Centrum tradinčej kultúry v Myjave, Mesto Myjava, Rozovj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o.