Dožínky v Turej Lúke

Dožínky v Turej Lúke

Termín: od 11.8.2018 do 12.8.2018

.

.

.

.

.

.

.

Sobota 11. 8. 2018

TURÁ LÚKA

10.00     Dožinkový jarmek – názorné ukážky výroby a predaj ľudovoumeleckých výrobkov

Koncert DH Myjavci

10.00     Jak od babičky – ochutnávka tradičných jedál

15.00     Dožinkový sprievod obcou

PADELKY

10.00     Aktivity pre deti

Výstava historických i súčasných poľnohospodárskych strojov       

10.30     Kosí Jano, mláti Palo – ukážky tradičnej žatvy a mlatby, súťaž v kosení

FSk Kýčer z Turej Lúky, FSK Kopa z Myjavy

11.00     Detské tvorivé dielne

Gurmánske hody  

Ochutnávka poľovníckych špecialít

12.15     De sme žali, tu sme žali – školička spevu a tanca, učí Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD.

a DFS Kopaničiarik z Myjavy

13.00     Odovzdanie ocenenia CTK v Myjave za prínos v oblasti rozvoja tradičnej kultúry

13.15     Na poli vrtkí a v tanci hybkí

FSk Lubená z Poluvsia

DFS Kopaničiarik z Myjavy

14.30     Príprava dožinkových vencov

19.00     Dožinková zábava, hrá ĽH Šramel

GAZDOVSKÝ DVOR

13.00     Koštovka páleného, ochutnávka destilátov

15.30     Odovzdanie dožinkových vencov

16.00     Tradičné pohostenie – oldomáš, zábava s folklórnymi kolektívmi pri tanečných hrách

17.00     Dožinkové posedenie – hrá FSk Lubená z Poluvsia

Nedeľa 12. 8. 2018

EVANJELICKÝ KOSTOL A. V.

9.30        Služby Božie v Turej Lúke, dožinková krojová slávnosť s poďakovaním za žatvu    

FSk Kýčer z Turej Lúky a Ženský spevácky zbor z Velkej nad Velickou

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

fond na podporu umenia

Miesto konania

Padelky, Myjava-Turá Lúka

Zabezpečuje

Mesto Myjava a CTK v Myjave