Dožinky v Turej Lúke

Termín: od 11.8.2012 do 12.8.2012

Dožinky v Turej Lúke je podujatie zamerané na revitalizáciu tradičnej poľnohospodárskej žatvy členmi folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky a folklórneho súboru Kopa z Myjavy. V rámci kultúrneho programu sa návštevníkom predstavia folklórna skupina Gbelan z Gbiel a folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy. Ako každý rok i teraz bude možnosť ochutnať rôzne regionálne kulinárske špeciality. Sobotu uzavrie Dožinková zábava v Padelkoch, ktorú oragnizuje Poľovnícke združenie v Turej Lúke a bude na nej hrať hudobná skupina Borovnienka z Lančára.  Poduajie končí nedeľňajšími Službami Božimvy v Evanjelickom kostole a. v. v Turej Lúke.

Miesto konania

Turá Lúka

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc n.o., Mesto Myjava, Cirekvný zbor evanjelickej cirkvi a. v. v Turej Lúke, záujmové spolky z Turej Lúky

Fotogaléria

15 fotografií