Dožinky v Turej Lúle

Dožinky v Turej Lúle

Termín: od 13.8.2022 do 14.8.2022

plagát

Miesto konania

Myjava-Turá Lúka

Organizátor

Mesto Myjava, CTK v Myjave