I. adventný koncert – Nitria

I. adventný koncert – Nitria

Termín: 1.12.2019, 17:00

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave