I. adventný koncert – organový

I. adventný koncert – organový

Termín: 3.12.2017, 17:00

Účinkuje: Prof. Ján Vladimír MICHALKO, ArtD.

 

Prof. Ján Vladimír MICHALKO, ArtD. svojou mnohostrannou aktivitou patrí k výnimočným osobnostiam slovenskej kultúry. Je výrazným predstaviteľom organového interpretačného umenia v domácom i medzinárodnom kontexte. Pravidelne účinkuje na všetkých organových festivaloch na Slovensku, vo významných európskych hudobných centrách a tiež v USA. Je profesorom organovej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V rokoch 2000 –2007 bol dekanom tejto fakulty. V spolupráci s vydavateľstvom Diskant zdokumentoval na 12 CD zvuk historických organov najvýznamnejších organárov pôsobiacich na Slovensku. Nahral vyše 20 CD ( o. i. kompletné organové dielo Césara Francka, Jána L. Bellu, Exodus R. Bergera, výber z tvorby I. Zeljenku, M. Bázlika a J. Beneša). Okrem interpretačnej a pedagogickej činnosti je aktívny i v oblasti publikačnej, scenáristickej a kompozičnej. Je autor organovej hudby pre divadelné inscenácie, pre hrané a dokumentárne filmy. Za prínos k slovenskej  hudobnej kultúre získal Cenu hudobnej kritiky, cenu Frica Kafendu, cenu Sebastián, výročnú cenu Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov.

Vstupné na koncert je dobrovoľné.

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave