III. adventný koncert – folklórny

III. adventný koncert – folklórny

Termín: 16.12.2017, 17:00

POČÚVAJTE, CO VÁM POVÍM (Vánoce v kraji pod Javorinú)

Účinkujú: Vlasta Grycová, Cimbálová muzika Vinár, Pavel Popelka, Trio Vlasty Grycovej.

Vlasta Grycová je naozaj speváckou legendou. Poznáme ju predovšetkým ako osobitú, nenapodobiteľnú interpretku balád a ľúbostných piesní uherskobrodských, hradišťských, kopaničiarskych a predovšetkým stránianskych. Trvalo spolupracovala s Cimbálovou muzikou (CM) Jaroslava Čecha a CM Viléma Zahradníka z Uherského Hradišťa. Svoj prvý samostatný album Písně moravsko-slovenského pomezí nahrala pre Supraphon v roku 1985. S rodinnou muzikou naspievala Vlasta Grycová v roku 2004 svoj spevácky portrét Pod Javorinú – Lidové písně ze Strání a v roku 2014 CD O lásce. Hosťovala na nahrávkach CM Olšava a CM Vinár. Účinkovala v hudobných programoch Českej televízie (film Zpěvačky z pomezí, Zpívánky, Vonička z domova).

Cimbálová muzika Vinár vznikla prevažne z bývalých členov CM folklórneho súboru Vlčnovjan. Po postupnom príchode ďalších muzikantov sa z pôvodnej súborovej muziky vytvorilo hudobné teleso, ktoré má dnes šesť kmeňových členov. CM Vinár najčastejšie prezentuje folklórny repertoár slováckeho Dolňácka. Primáš muziky Pavel Franta spolu s cimbalistkou Marcelou Trtkovou (absolventkou JAMU – obor skladba) sú autormi hudobných úprav, ktoré sa snažia byť nenásilné a umožňujú pôvodné inštrumentálne podanie. Zvláštnosťou, ktorú Vinár svojim priaznivcom ponúka sú tóny tárogata.

Obsadenie: Marcela Trtková – cimbal, Pavel Franta – prím, Václav Gregor – druhé husle, Tomáš Trtek – klarinet, flauty, tárogató, Michal Buksa – viola, Ivo Kunc – kontrabas

Hráč na gajdy Pavel Popelka (PhDr., CSc.), rodák zo Strání a pôvodným povolaním etnograf,  pri prezentácií piesní vychádza predovšetkým zo svojich bohatých zbierok ľudových piesní. Časť z nich bola publikovaná v zbierkach Příběhy v písních vyzpívané, Lidové balady z moravských Kopanic (1995), Řečeno písní a Lidové písně ze Strání (2005). Svojim spôsobom nadväzuje na slávnu tradíciu podjavorinských gajdošov. Gajdy používa v durovom i molovom ladení, v obľube má aj interpretáciu dobových balád, romancií i legiend.

Trio Vlasty Grycovej tvorí časť CM rovnakého mena. Muzika vznikla v roku 1995. K muzike sa postupne pridali ďalší hráči, na cimbal Jakub Popelka, na husle Helena Zámečníková a na violu Barbora Popelková. V roku 2004 CM vydala spolu s Vlastou Grycovou, ženskou a mužskou speváckou skupinou zo Strání CD Pod Javorinú. V poslednom desaťročí sa muzika snažila propagovať predovšetkým v hudobnom folklóre obec Strání. Spolupracovala so ženskou speváckou skupinou Netáta, mužskou speváckou skupinou SEN, súborom Javorina a podporovala mladých hudobníkov a spevákov.

Obsadenie: Barbora Popelková – spev, viola, Helena Zámečníková – spev, husle, Anna Přikrylová – spev, husle

 

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Zabezpečuje

CTK v Myjave a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave

Organizátor

CTK v Myjave