IV. Adventný koncert – Anjelske husle

IV. Adventný koncert – Anjelske husle

Termín: 22.12.2019, 17:00

Účinkuje: Anjelské husle Marco Rajt & Band

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave