IV. adventný koncert

IV. adventný koncert

Termín: 18.12.2022, 17:00

.

.plagát

.

.

.

.

.

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Zabezpečuje

Eva Čmelová

Organizátor

CTK v Myjave, mesto Myjava, CZ ECAV v Myjave