Koncert Lucie Bílej

Koncert Lucie Bílej

Termín: 17.5.2013, 18:30

Koncert Lucie Bílej a Orchestra pod vedením Pera Maláska sa uskutoční 17. mája 2013 o 18.30 hod. v Evanjelickom chráme Božom v Myjave.

Cena vstupenky v predpredaji: 27 €, v deň koncertu 32 €.

Predajné miesta: Zborová pokladňa na fare (t. č. 034/621 2047) a kancelária Centra tradičnej kulútry v Myjave (sídli v Kultúrnom dome S. Dudíka v Myjave; t.č.: 034/621 3252)

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave