Marek Mišiak a hostia

Marek Mišiak a hostia

Termín: 30.11.2014, 17:00

Na koncerte sa predstaví myjavský rodák Marek Mišiak a jeho hostia.

Začiatok koncertu je o 17.00 hod. v Evanjelickom chráme Božom v Myjave.

Vstupné dobrovoľné.

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Cirkevný zbor Evanjelickej a. v. cirkvi v Myjave