Mládežnícky zbor ECHO

Termín: 16.12.2012

Mládežnícky zbor ECHO založil v roku 1987 zo starších členov Bratislavského detského zboru jeho umelecký vedúci a dirigent Ondrej Šaray. Pôsobí pri Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku. Jeho členmi sú mladí ľudia, väčšinou študenti vysokých škôl. Repertoár telesa obsahuje diela všetkých štýlových období, od renesančných majstrov až po súčasnosť. Osobitnú časť repertoára predstavujú diela slovenských skladateľov, z ktorých viaceré boli venované práve tomuto zboru. Mládežnícky zbor Echo pravidelne koncertuje na domácich a zahraničných pódiách. Účinkoval v dvanástich krajinách Európy a je častým hosťom nahrávacích štúdií. Spolupracoval na viacerých projektoch so Slovenskou filharmóniou, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Capellou Istropolitanou, súborom starej hudby Musica aeterna, Dámskym komorným orchestrom, ŠKO Žilina a s Orchestre de chambre de Toulouse.

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave