Muziganské Priepasné 2013

Muziganské Priepasné 2013

Termín: 24.8.2013

V programe so začiatkom o 17.00 hod. vystúpia:
Mužský cirkevný spevokol z Brezovej pod Bradlom
Deti z Materskej školy v Priepasnom a Samuel Jašo
Kopaničiarska muzika Martina Janšta z Košarísk
Folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky
Dychová hudba Lužanka z Dunajskej LužnejŽenská spevácka skupina Plkotnice zo Suchej Loze (ČR)
Ženská spevácka skupina Holešky z Prašníka
Vystúpenie účastníkov muzikantských dielní

Na zábave o 21.00 hod. bude hrať hudobná skupina Minigolf z Priepasného.

Poudjatie finančne podporili Ministerstvo kultúry SR. Občerstvenie zabezpečuje Pub na konci sveta.

Miesto konania

amfiteáter pri OcÚ v Priepasnom

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, obec Priepasné

Súvisiace video