Muziganské Priepasné 2015

Muziganské Priepasné 2015

Termín: od 21.8.2015 do 22.8.2015

Program:

piatok, 19.30 h, futbalové ihrisko
Ľudová zábava s účastníkmi muziganských dielní

sobota, 19.00 h, amfiteáter OcÚ Priepasné
Detská folklórna skupina Priepasnanček z Priepasného
Folklórna skupina Podhoranka z Kočín-Lančára
Mestská folklórna skupina Škrupinka z Trenčína
Ženská spevácka skupina Holešky z PrašníkaVystúpenie účastníkov muziganských dielní
Ľudová zábava

Podujatie finačne podporilo Ministerstvo kultúry SR

Miesto konania

amfiteáter pri OcÚ Priepasné, futbalové ihrisko v Priepasnom

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, obec Priepasné