Netradičné Vianoce

Netradičné Vianoce

Termín: 23.12.2012

Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom

 

Pedagógovia: 

Dušana Adamcová, Viera Petruchová, PaedDr. Božena Vojtková, Mgr. Ján Michalec    

 

žiaci:

sólo klavír – Michaela Dutková, Adriána Hazuchová,

                     Eliška Bekečová

komorný klávesový súbor – Zuzana Durcová, Erik Mikulka,                                                        Adela Bekečová, Eliška Petrušová,                                                    Romana Vašková, Klaudia Mročová,                                               Monika Kahúnová, Lýdia Mročová,                                                         Eliška Bekečová           

gitara – Jana Bzdúšková, Michal Kováč

bassgitara – Peter Kolárik, Michal Kováč

komorný sláčikový súbor – Bianka Vidová, Lucia Kováčová,                                                    Silvia Kováčová, Marián Rehák,                                                       Igor Horniaček, Samuel Bzdúch,                                                     Matej Papánek, Adam Foltín

spev – Monika Holičová

hovorené slovo – Juraj Michalec, Natália Michalcová

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave