Nevšedné podoby prútia 2014

Termín: 15.3.2014, 10:00

Súčasťou tohto ročníka Nevšedných podôb prútia bude i slávnostné zahájenie výsadby živých stavieb blízko Kultúrneho domu v Rudníku.

Program podujatia:
10.00 Slávnostné zahájenie výsadby živých stavieb,
         Vernisáž Výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia
10.30 Tvorivé dielne
11.00 Hudobná skupina Šramel - ľudová hudba FSk Kýčer
11.45 Najmenší z Rudníka - materská a základné škola v Rudníku
13.30 Cech košikársky - ukážka a prednáška o technických zariadeniach na úpravu prútia
14.30 FSk Kýčer z Turej Lúky
16.00 FS Družba z Trenčína
17.00 Vyhlásenie víťažov Výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia

Počas dňa bude hrať hudobná skupina Šramel a budú prebiehať dynamické ukážky nástrojov a prístrojov na spracovanie prútia.

Miesto konania

Kultúrny dom v Rudníku

Organizátor

Obec Rudník, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Česko-slovenský cech košikárov