Nevšedné podoby prútia 2015

Nevšedné podoby prútia 2015

Termín: 14.3.2015

Program podujatia:

 10.00 – Otvárací ceremoniál NPP,

 Vernisáž výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia

 10.30 – 16.00 Tvorivé dielne pre dospelých a jarmok tradičných košikárskych výrobkov

 10.30   Heligonkári z Prietrže

 11.00 – Škola pletenia – zasadacia miestnosť

 11.30 – Najmenší z Rudníka – základná a materská škola v Rudníku

 13.00 – Cech košikársky – prednáška k živej stavbe v Rudníku

 14.30 – DFS Iskerka Brezová pod Bradlom

 16.00 – Folklórny súbor Nadšenci z Trenčína

 17.00 – Vyhlásenie víťazov Výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia

 18.00 – Zábava – ľudová hudba FS Nadšenci

Počas celého podujatia budú hrať Heligonkári z Prietrže.

Podujatie finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj.

Miesto konania

Kultúrny dom v Rudníku

Organizátor

Obec Rudník, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Česko - slovenský cech košikárov