Nevšedné podoby prútia 2017

Nevšedné podoby prútia 2017

Termín: 18.3.2017, 10:00

11. ročník medzinárodného stretnutia košikárov 18. marec 2017

PROGRAM

10.00 – Otvárací ceremoniál; Vernisáž výstavy netradičných výrobkov a kuriozít
10.30 – Tvorivé dielne a jarmok tradičných košikárskych výrobkov – trvajú do 18.00 h
11.00 – Vystúpenie Heligonkárov z Prietrže
12.00 – Najmenší z Rudníka - vystúpenie detí z Materskej a Základnej školy v Rudníku
13.15 – Vystúpenie Heligonkárov z Prietrže
14.00 – Vystúpenie folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky
15.15 - Vystúpenie Heligonkárov z Prietrže
16.00 – Vystúpenie folklórneho súboru Otava z Nového Mesta nad Váhom
17.00 – Vyhlásenie víťazov výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia

Miesto konania

Kultúrny dom v Rudníku

Zabezpečuje

CTK v Myjave a obec Rudník

Organizátor

obec Rudník