Nevšedné podoby prútia

Nevšedné podoby prútia

Termín: od 13.2.2010 do 14.2.2010

            Hlavným cieľom podujatia Nevšedné podoby prútia - Celoslovenské stretnutie košikárov v Rudníku je vytvoriť priestor na stretnutie, vzájomnú výmenu poznatkov, názorov, nápadov a skúseností. Pri osobnom kontakte majú tak nielen košikári, ale i návštevníci možnosť zoznámiť sa  s novými technikami pletenia, nástrojmi, či vymeniť si skúsenosti zo získavania a prípravy prútia.

Prvé stretnutie výrobcov prútených výrobkov v Rudníku sa konalo v roku 2007 ešte pod názvom Celoslovenské stretnutie košikárov v Rudníku. Hlavným impulzom k jeho organizovaniu  bolo nadšenie a tvorivá práca tunajšieho košikárskeho nadšenca Jaroslava Rehorčíka, ktorý sa popri tradičných výrobkoch z prútia rozhodol vyrábať i predmety netypických rozmerov a podôb. Svojou remeselnou zručnosťou a odvahou sa snažil niekoľkokrát o zápis do Guinessovej knihy rekordov. Hoci účasť zo strany košikárov bola skromná, nakoľko sa zúčastnili iba majstri zo západného Slovenska, rozhodli sa organizátori v rozvoji košikárstva v obci pokračovať.

            Druhý ročník bol už naozaj celoslovenský, keď sa v Rudníku predstavili, či už osobne, alebo prostredníctvom svojimi výrobkami, košikári z celého Slovenska. Podujatie sa rozrástlo o detské dielne, kultúrny program na javisku a súťaž v pletení. I na sprievodnej Výstave netradičných výrobkov a kuriozít z prútia pribudlo množstvo zaujímavých výrobkov. Takto obohatené stretnutie košikárov dostalo i nový názov - Nevšedné podoby prútia.

            Na III. celoslovenskom stretnutí košikárov v Rudníku sme prvý krát privítali i majstrov zo zahraničia. Obec Rudník totiž nadviazala spoluprácu s moravským mestom Morkovice-Slížany a obcou Ostrata. Vzniknutí spolupráca s mestom Morkovice-Slížany nie je náhodná. Košikárske remeslo má v meste dlhú tradíciu a dodnes tu môžete nájsť firmu nielen na výrobky z prútia, ale i na jeho spracovanie.

            Stála podpora košikárov zo strany obce Rudník a Centra tradičnej kultúry v Myjave si vynútilo vznik samostatného emblému Nevšedných podôb prútia, ktoré budeme používať pri všetkých košikárskych podujatiach. Preto sme v roku 2009 vyhlásili verejnú súťaž na grafický návrh pečate podujatia Nevšedné podoby prútia, z ktorej diváci vybrali návrh Petra Majerčíka z Brezovej pod Bradlom.

            Doteraz posledné dva ročníky Nevšedných podôb prútia boli finančne podporené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Miesto konania

Kultúrny dom v Rudníku

Zabezpečuje

Obec Rudník, Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Organizátor

Obec Rudník, Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Fotogaléria

7 fotografií