Otvorenie pasienkovej sezóny 2016

Otvorenie pasienkovej sezóny 2016

Termín: 1.5.2016

PROGRAM
11:00 Otvorenie podujatia
11:05 Pastier so psom – ukážka páce pastierskych psov
12:00 FSk Javorník z obce Lúky (Púchovská dolina)
13:00 Pastier so psom – ukážka páce pastierskych psov
14:00 FSk Javorník z obce Lúky (Púchovská dolina)
15:00 Pastier so psom – ukážka páce pastierskych psov
16:00 FSk Javorník z obce Lúky (Púchovská dolina)
17:00 Ukoncenie podujatia


SPRIEVODNÉ PODUATIA
11:00 – 17:00 Život na farme:
– krmenie a cistenie koní, premietanie fi lmov v Náučnom centre
– jazda na koni, jazda na koci po okolí
11:00 – 17:00 Matin Bagar z Farmy Etelka – ukážka výroby syrovej hrudky
11:00 – 17:00 Predaj ludovoumeleckých výrobkov
11:00 – 17:00 Ludová hudba a inštrumentalisti FSk Javorník z obce Lúky
11:00 – 17:00 Hudobná produkcia DJ MIGO
12:30 – 17:00 Grilovaný býk a regionálne špeciality penziónu ADAM
13:00 – 17:00 Detské tvorivé dielne

Miesto konania

Biofarma Charolais Podkylava

Organizátor

Obec Podkylava, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Biofarma Charolais, Agropenzión Adam